Projekty

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn (Bodzentynie, Świętej Katarzynie, oraz Wzdole-Starej Wsi), co pozwoli na rozszerzenie i podwyższenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

 

Całkowity koszt projektu wynosi: 753 369,83 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 586 607,72 zł.

 

NUMER PROJEKTU: RPSW.07.03.00-26-0038/16,

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

 

Artykuły i multimedia:

  1. Zakończono remonty dwóch Ośrodków Zdrowia  – bodzentyn.pl