Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ z załącznikami.

Ogłoszenie – SPZOZ roboty budowlane

SPZOZ_roboty_budowlane_siwz

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.