Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

Modyfikacja treści SIWZ – dostawa wyposażenia

 

 

 

Bodzentyn, dnia 02.05.2018 r.

SPZOZ.2.2018

 

Do wszystkich WYKONAWCÓW

 

Dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia” .

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz.U z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej „PZP”, dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

1. W rozdziale VII pkt 1.2. siwz jest:

„1.2.Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ dla wybranej części zamówienia tzn.:

Dla części nr 1 – załącznik nr 9 A,

Dla części nr 1 – załącznik nr 9 B,

Dla części nr 1 – załącznik nr 9 C.”

Powinno być:

„1.2.Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ dla wybranej części zamówienia tzn.:

Dla części nr 1 – załącznik nr 9 A,

Dla części nr 2 – załącznik nr 9 B,

Dla części nr 3 – załącznik nr 9 C.”

2. W związku z wystąpieniem omyłek pisarskich w załączniku nr 7 do SIWZ – WZÓR Umowy,   Zamawiający zamieszcza poprawiony wzór umowy.

Załącznik nr 1 – Wzór umowy (poprawiony).

 

Skip to content Click to listen highlighted text!