Rejestracja


Rejestracja w Bodzentynie 
tel. 41-311-52-15
ośrodek zdrowia czynny pon.-pt. w godz. 8:00 – 18:00
rejestracja telefoniczna od godz. 7:30
e-mail: recepty@zoz.bodzentyn.pl


Rejestracja we Wzdole Starej Wsi
tel. 41-31-20-206
ośrodek zdrowia czynny pon. i pt. w godz. 8:00 – 15.30
oraz wt. śr. czw. w godz. 8:00 – 18:00
rejestracja telefoniczna od godziny 8:00
e-mail: recepty.wzdol@zoz.bodzentyn.pl


Rejestracja w Św. Katarzynie
tel. 41-311-21-18
ośrodek zdrowia czynny pon. w godz. 11:00 – 18:00
rejestracja telefoniczna od godz. 11:00
oraz
wt.-pt. w godz. 8:00 – 14:30
rejestracja telefoniczna od godz. 8:00
e-mail: recepty.katarzyna@zoz.bodzentyn.pl


RECEPTY
Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłaszać telefonicznie codziennie od godz. 11.00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail poszczególnych ośrodków zdrowia:
Bodzentyn: recepty@zoz.bodzentyn.pl
Wzdół Stara Wieś: recepty.wzdol@zoz.bodznetyn.pl
Święta Katarzyna: recepty.katarzyna@zoz.bodzentyn.pl
Korzystając z elektronicznej formy zamawiania recept w treści e-maila prosimy o podanie: imienia i nazwiska pacjenta, nr PESEL, tel. kontaktowego oraz rodzaju i ilości leków, które pacjent przyjmuje.
Następnie Państwa zamówienie zostanie zweryfikowane przez personel medyczny SPZOZ w Bodzentynie i w przypadku zgodności danych z dokumentacją medyczną oraz zasadności przepisania leku recepta zostanie wystawiona w formie e-recepty.
Prosimy o niezgłaszanie się osobiste po e-recepty.


KONSULTACJE TELEFONICZNEINFOLINIA TELEFONICZNEJ KONSULTACJI LEKARSKIEJ
41-312-02-00
pod tym numerem każdy pacjent tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej będzie mógł skontaktować się z konkretnym lekarzem w celu przeprowadzenia swojej teleporady wybierając nr wewnętrzny (pacjenci niezarejestrowani przez personel ośrodka nie będą obsługiwani):

# 1 – lek. med. Joanna Brzezińska
# 2 – lek. med. Dariusz Pankowski
# 3 – lek. med. Monika Luciak – Dziewierz
# 4 – lek. med. Mariusz Bondarenko

Istnieje również możliwości skorzystania z videoporady lekarskiej.
W tym celu należy pobrać i zainstalować bezpłatną aplikację na telefon lub komputer i postępować zgodnie z instrukcją lekarza.


To lekarz zadecyduje czy videoporada jest konieczna.

Pielęgniarka POZ
wtorek godz. 13.30 – 14.00
tel. 41-311-52-15
Położna POZ
poniedziałek godz. 12.00 – 12.30
tel. 41-311-52-15


Nasi pacjenci mogą liczyć również na pomoc w warunkach domowych w ramach kontraktu z NFZ. Szczegóły udzielane są telefonicznie lub osobiście w rejestracji każdego z trzech ośrodków zdrowia. Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie w porozumieniu z lekarzem.


Po godzinach pracy ośrodka w dni powszednie, oraz niedziele i święta nasi pacjenci mogą skorzystać w ramach świadczeń z NFZ z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna – adresy i telefony