Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO,  informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  tel. 41 31 15 215, w imieniu którego działa Kierownik – Jarosław Dziedziński.
  2. inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych oraz leczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i lit. e, a także art. 9 ust. 2 lit. h i lit. i RODO.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub działające na zlecenie SPZOZ w Bodzentynie w zakresie usług: medycznych, prawnych i teleinformatycznych.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat, a maksymalnie 30 lat (od ostatniej wizyty pacjenta w SPZOZ w Bodzentynie), co wynika z przepisów archiwizacyjnych dla dokumentacji medycznej i uzależnione jest od rodzaju tej dokumentacji.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia leczenia w SPZOZ w Bodzentynie.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA – monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – zamówienia publiczne pow. 130 tys. PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA – zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Skip to content Click to listen highlighted text!