Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

Zamówienia


Zaproszenie do składania ofert

na zadanie: „Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Arkusz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3: Oświadczenie RODO

Załącznik nr 4: Wzór umowy

Załącznik nr 5: Wzór umowy przetwarzania danych osobowych

BIP – Ogłoszenie

Zamawiający przekazuję informację o wynikach postępowania na realizację zamówienia pn. „Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie„.
Informacja o wynikach postępowania.


Zaproszenie do składania ofert

na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa zewnętrznych tablic pamiątkowych, naklejek oraz ulotek dla projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy w zakresie RODO

Informacja o wynikach postępowania

na realizację zamówienia pn.: Opracowanie projektu graficznego, wykonanie i dostawa zewnętrznych tablic pamiątkowych, naklejek oraz ulotek dla projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Informacja o wynikach postępowania.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na relegalizację zamówienia pn.„Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa mebli”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ z załącznikami.

Ogłoszenie – SPZOZ dostawa mebli

SPZOZ dostawa mebli_siwz wraz z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa mebli”.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa mebli”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ z załącznikami.

Ogłoszenie – SPZOZ dostawa wyposażenia

SPZOZ dostawa wyposażenia_siwz

załącznik nr 8_a_c

załącznik nr 9_a_c

Modyfikacja treści siwz dot. postępowania na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia”
Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia”.

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia”.

Informacja z otwarcia ofert część 1.

Informacja z otwarcia ofert część 2.

Informacja z otwarcia ofert część 3.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn – dostawa wyposażenia”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Zamawiający przekazuje w załączeniu SIWZ z załącznikami.

Ogłoszenie – SPZOZ roboty budowlane

SPZOZ_roboty_budowlane_siwz

załącznik nr 7

załącznik nr 8

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na realizację zamówienia pn. „Ulepszenie infrastruktury Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Skip to content Click to listen highlighted text!