O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie powstał 12 listopada 1998 roku w wyniku przekształcenia istniejącego wcześniej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Organem założycielskim SZPOZ była Rada Miejska w Bodzentynie. Nadzór w jej imieniu nad SPZOZ pełni Rada Społeczna SZPOZ oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Za prawidłowe działanie placówki odpowiedzialny jest Kierownik SPZOZ, który zarządza i pełni nadzór nad przychodniami w Bodzentynie, Świętej Katarzynie i Starej Wsi.

Pacjenci mają do dyspozycji:

• Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej
dla dzieci zdrowych i chorych

• Poradnię POZ dla dorosłych

• Poradnię Ginekologiczną

• Poradnię Neurologiczną

• Poradnię Okulistyczną (wyłącznie odpłatnie)

• Poradnię Rehabilitacji i Fizjoterapii

• Laboratorium z punktem pobrań
w Bodzentynie oraz Starej Wsi

• Opiekę pielęgniarki środowiskowej

• Opiekę położnej

• Opiekę stomatologiczną