Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

O nas

O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie powstał 12 listopada 1998 roku w wyniku przekształcenia istniejącego wcześniej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie. Organem założycielskim SZPOZ była Rada Miejska w Bodzentynie. Nadzór w jej imieniu nad SPZOZ pełni Rada Społeczna SZPOZ oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Do dyspozycji pacjentów są trzy ośrodki zdrowia znajdujące się w miejscowościach: Bodzentyn, Stara Wieś i Świeta Katarzyna.

W każdym z trzech ośrodków realizowane są świadczenia w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Natomist w ośrodku zdrowia w Bodzentynie w ramach umów z NFZ realizowane są świadczenia z zakresu Ginekologii, Neurologii oraz Fizjoterapii Ambulatoryjnej.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie działa laboratorium z punktami pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi. Wykonawcą usług medycznych w zakresie badań laboratoryjnych jest firma Laboratorium Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach wchodząca w skład grupy ALAB – Ogólnopolskiej Sieci Laboratoriów Analiz Medycznych.

Za prawidłowe działanie placówki odpowiedzialny jest Kierownik SPZOZ, który zarządza i pełni nadzór nad przychodniami w Bodzentynie, Świętej Katarzynie i Starej Wsi.

Nasi pacjenci mają do dyspozycji:

 • Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych i chorych
 • Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych
 • Poradnię Położniczo – Ginekologiczną
 • Poradnię Neurologiczną
 • Pracownię Fizjoterapii
 • Laboratorium z punktem pobrań w Bodzentynie oraz Starej Wsi
 • Opiekę pielęgniarki środowiskowej
 • Opiekę położnej środowiskowej
 • Gabinet stomatologiczny
 • Gabinet Okulistyczny (wyłącznie odpłatnie)
 • Gabinet Kardiologiczny (wyłącznie odpłatnie)

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług wszystkich pacjentów.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w SPZOZ w Bodzentynie, ul Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn oraz na stronie internetowej pod adresem: https://zoz.bodzentyn.pl/rodo

Skip to content Click to listen highlighted text!