Welcome to SPZOZ Bodzentyn   Click to listen highlighted text! Welcome to SPZOZ Bodzentyn

Blog

KOMUNIKAT: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

KOMUNIKAT: INCYDENT NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, jako administrator danych osobowych, działając w trybie art. 34 pkt 1 i 2 RODO, informuje naszych pacjentów o możliwym naruszeniu ochrony Państwa danych osobowych, w wyniku ataku hakerskiego na bazy danych pacjentów firmy ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, która w imieniu naszej Przychodni wykonywała badania laboratoryjne, jako Podmiot przetwarzający.

W wyniku przedmiotowego incydentu mogło dojść do naruszenia Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz wyniku badania laboratoryjnego (zakres możliwych do naruszenia danych został przyjęty, na podstawie komunikatu firmy ALAB laboratoria).

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż wskazany incydent został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych  jako naruszenie ochrony danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy treść komunikatu wydanego przez firmę ALAB laboratoria, jednocześnie zachęcając Państwa do wdrożenia czynności zmierzających do zminimalizowania konsekwencji przedmiotowego incydentu, na które wskazuje firma ALAB w treści swojego komunikatu. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło specjalne narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić, czy nasze dane zostały naruszone. Można to zrobić wchodząc na stronę https://bezpiecznedane.gov.pl.

Treść komunikatu firmy ALAB laboratoria

Skip to content Click to listen highlighted text!